KOLORY
stawiamy na druk cyfrowy

w którym przy niskich nakładach cena jednostkowa nie wzrasta, dzięki czemu unikamy konieczności stosowania nakładów minimalnych, a tym samym zapobiegamy tworzeniu zbędnych kopii. Staramy się poważnie podchodzić do problemu zanieczyszczenia środowiska i zwiększać ekologiczną świadomość naszych Klientów.

oferujemy jedynie certyfikowane papiery ekologiczne

produkowane między innymi przez Stora Enso, Arctic Paper czy UPM. Papiery ekologiczne to zarówno powstałe w wyniku przetworzenia makulatury (do takich zaliczamy np. Cyclus czy UPM), jak i pozyskiwane z wyrębu drzew ze specjalnie do tego przeznaczonych lasów, objętych certyfikatem FSC (Dobrej Gospodarki Leśnej).

redukujemy do minimum metodę prób i błędów wydruku

proponując wydruki próbne oraz personalizowane profile na maszynach, pozwalające na dopasowanie preferencji druku i przechowanie ich na potrzeby późniejszych dodruków.

wykorzystujemy papiery powtórnie przetworzone

zwłaszcza przy procesach introligatorskich, przeznaczając jednostronnie zadrukowane powierzchnie do kaszerowania lub oklejania.

umiejętnie gospodarujemy odpadami

regularnie przekazując makulaturę zaprzyjaźnionej szkole.